Selecteer een pagina

“VERANDEREN VANUIT VERBINDING”

Project- en Procesmanagement

Witkolk Project en Procesmanagement heeft jarenlange ervaring op verschillende management gebieden. U kunt Witkolk inschakelen voor verschillende management opdrachten. Witkolk kan inspringen als er behoefte is aan specifieke expertise op het gebied van bodem en grond. Witkolk kan ook invulling geven aan langdurig verzuim/uitval, kortdurend project of tijdelijke overbrugging totdat een functie structureel wordt ingevuld. Op diverse wijzen geven wij directe ondersteuning aan het werken in projecten. Zo treden we geregeld op als projectleider, vervullen we een aanvullende rol als daar in een project behoefte aan is en implementeren we ontwikkelde adviezen. 

Interimmanagement

Projectmanagement

Ontwikkeling digitale kaarten Ondergrond en andere thema’s
Spoedeisende locaties (verspreiding en humaan)
Gebiedsgericht grondwaterbeheer
Programma Ondergrond, Bodemenergie en Gebiedsgericht grondwaterbeheer
Projectmanagement Nazorg en grondwater
Ontwikkelen van landelijke handreikingen gemeentelijk bodembeleid
Voormalige stortplaatsen (NAVOS)

Procesmanagement

Warme overdracht van bodemtaken provincie Utrecht naar gemeente onder de Omgevingswet
Opzetten Landelijke Kennisplatform
Opzetten expertise Netwerk Bodembescherming
Organiseren van bijeenkomsten, cursussen en trainingen
Secretaris in verschillende landelijke werkgroepen

Mocht u met mij willen bespreken wat ik voor uw organisatie kan betekenen of een gesprek ter kennismaking dan maak ik graag een afspraak met u.

Contact