Selecteer een pagina

“VERANDEREN VANUIT VERBINDING”

Witkolk Management en Advies op gebied van bodem en ondergrond

Witkolk is een adviesbureau met veel ervaring in project- en procesmanagement op het gebied van bodemverontreiniging en bodembeleid, Warmte Koude opslag en meer ondergrondse vraagstukken. Kennis van de Omgevingswet en de aanvullingswet en besluit bodem. Witkolk verbindt verschillende thema’s met elkaar. 
Witkolk richt zich op project – en procesmanagement binnen overheden waarbij een integrale aanpak centraal staat. Op deze wijze werken we aan draagvlak en een product dat duurzaam is en de implementatie makkelijker maakt.  

Ik ben op mijn best bij vraagstukken waarbij verschillende partijen tot een gedragen resultaat moeten komen of waar de implementatie van de bodem onder de Omgevingswet een vraagstuk is en daar waar projecten stagneren.

drs. Aernoud Pasop BBA

Witkolk

Project- en Procesmanagement

Witkolk Project en Procesmanagement heeft jarenlange ervaring op verschillende gebieden. U kunt Witkolk inschakelen voor verschillende management opdrachten.

Interimmanagement

Witkolk kan als interimmanager invulling geven aan langdurig verzuim/uitval, kortdurend project of tijdelijke overbrugging totdat een functie structureel wordt ingevuld. 

Projectmanagement

Witkolk kan ingezet worden als project-manager op tal van gebieden zoals de ontwikkeling van digitale kaarten Ondergrond, Onderzoeksclusters of het ontwikkelen van landelijke handreikingen gemeentelijk bodembeleid. 

Procesmanagement

Witkolk kan ook uw processen managen zoals de warme overdracht van taken van de provincie naar de gemeente onder de Omgevingswet, het opzetten van een kennisplatform of het organiseren van bijeenkomsten, cursussen of trainingen.

Advies

Witkolk ondersteunt overheidsorganisaties met vraagstukken op het terrein van bodem en ondergrond waarbij de focus steeds meer is gaan liggen op het proces. Hierbij zetten wij onze kennis en deskundigheid in zonder ons te verliezen in specialismen. Inhoudelijk kennis betreft oa. gebiedsgericht grondwaterbeheer, bodemverontreinigingen, nazorg en het aanvullingsbesluit bodem. De kracht van Witkolk is dat wij niet alleen adviseren, maar ook implementeren.

Contact